Privacy beleid

Op 25 mei 2018 kwam de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) tot stand. Babylon hecht veel waarde aan privacy en middels onderstaand document willen we het privacy beleid van de vereniging toelichten. Voor vragen over dit privacy statement van Babylon kun je een e-mail sturen naar secretary@babylonnijmegen.nl. Voor meer informatie over de AVG, klik hier voor meer informatie .

 Privacy Statement Babylon Nijmegen