Over Babylon

Babylon is de studievereniging voor studenten Communicatie- en Informatie Wetenschappen aan de Faculteit der Letteren aan de Radboud Universiteit.

Babylon is opgericht in 1989. De studievereniging is er voor alle studenten Communicatie- en Informatiewetenschappen die hun studentenleven willen verrijken op studie- en/of sociaal gebied. Daarnaast is de studievereniging er ook voor docenten Communicatie- en Informatiewetenschappen, Bouwmeesters (afgestudeerde studenten Communicatie- en Informatiewetenschappen die lid zijn van Babylon), en andere geïnteresseerden. Momenteel telt Babylon ongeveer 500 leden.

Babylon probeert actief een gezond en positief studieklimaat voor studenten Communicatie- en Informatiewetenschappen te creëren. Zij organiseert een groot scala aan activiteiten voor haar leden. Deze variëren van studiegerelateerde activiteiten, zoals Bedrijfsbezoeken, Carrière-evenementen, de Studiereis en het jaarlijkse Congres, tot informele activiteiten zoals borrels (borrels), feesten, avondactiviteiten en de Skireis.

Oorsprong

Babylon is de studievereniging van de opleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen in Nijmegen, opgericht in 1989. De naam ‘Babylon’ vindt haar oorsprong in de Bijbel. Volgens Genesis 11:1-9 wilden de nakomelingen van Noach een stad bouwen met een toren die tot aan de hemel zou reiken. Ze gaven deze stad de naam Babylon, maar de stad werd ook wel Babel genoemd. God beschouwde het streven naar een toren tot aan de hemel als heidense overmoed en strafte de nakomelingen met spraakverwarring. Deze spraakverwarring werd vanuit Babylon over de hele wereld verspreid.

De stad Babylon bestaat momenteel nog steeds en ligt aan een belangrijke zijarm van de Eufraat, circa 90 kilometer ten zuiden van Bagdad. In het tweede millennium voor Christus was Babylon het politieke, culturele en religieuze centrum van zuid-Mesopotamië, dat ook wel Babylonië wordt genoemd. 

Mesopotamië – het land tussen de Eufraat en de Tigris – had de vorm van een halve maan. Deze halve maan komt tot uiting in het logo van Babylon. De grotere ‘Y’ geeft een (communicatie)balans weer; Babylon is een evenwichtige organisatie. De balk onder het logo wijst op een stevige basis. De frisse kleuren in het logo geven Babylon een verfrissend karakter. Bovendien staat de kleur blauw voor kwaliteit. Vernieuwing en kwaliteit staan bij Babylon hoog in het vaandel.

Missie

De missie van Babylon is om de studententijd van studenten Communicatie- en Informatiewetenschappen te verrijken. Dit doet Babylon door het organiseren van een groot aantal activiteiten op professioneel gebied, maar ook door het aanbieden van vele gezelligheidsactiviteiten. Contact met het bedrijfsleven speelt hierbij een belangrijke rol. Babylon maakt het studenten mogelijk om in een open sfeer praktijkervaring op te doen en heeft dan ook als doel om te fungeren als link tussen studenten Communicatie- en Informatiewetenschappen en het bedrijfsleven. Daarnaast onderstreept Babylon het belang van vriendschappelijke banden die door het organiseren en bijwonen van activiteiten ontstaan.

Babylon logo