Beste Babyloniërs,

Zoals je waarschijnlijk al gehoord hebt, heeft de Nederlandse regering besloten om, onder andere in overleg met het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu (RIVM) om groepsactiviteiten tot 1 juni te verbieden vanwege de strijd tegen de verspreiding van het COVID-19 (corona) virus. De andere maatregelen die de Nederlandse overheid op 23 maart heeft genomen, zijn te vinden op de website van de overheid(https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/23/aangescherpte-maatregelen-om-het-coronavirus-onder-controle-te-krijgen).

Symptomen van het COVID-19 virus zijn koorts en ademhalingssymptomen, zoals hoesten en kortademigheid. Het COVID-19 virus is zeer besmettelijk en kan gemakkelijk van mens op mens worden overgedragen. Volgens het RIVM infecteert één zieke gemiddeld twee andere mensen. Daarom gaf het RIVM ons de volgende tips om de verspreiding van het virus tot een minimum te beperken:

  • Was je handen regelmatig met zeep;
  • Hoesten en niezen aan de binnenkant van je elleboog;
  • Gebruik papieren zakdoekjes;
  • Geen handen schudden.
  • Blijf thuis met symptomen van verkoudheid of griep;
  • Beperk sociale contacten;
  • Houd voldoende afstand (1,5 m) van elkaar;
  • Werk vanuit huis.

Kijk voor meer informatie over het COVID-19 virus op de website van het RIVM(https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19).

Bovenop de persoonlijke problemen die dit besluit van de overheid oplevert, heeft dit ook nare gevolgen voor Babylon. Aangezien het nu officieel illegaal is om sociale bijeenkomsten te organiseren, hebben we besloten om alle activiteiten die gepland waren in de maanden april en mei te annuleren. Een paar van deze activiteiten zijn: de Nationale Dag van de Communicatie (het jaarlijkse Congres), het Babylon Weekend, de Familiedag en feesten zoals de maandelijkse ‘borrels’ en de BaMyPo. We betreuren het gebrek aan Babylon-activiteiten en onze sociale bijeenkomsten in de Babylonkamer, maar door deze extreme omstandigheden zijn we gedwongen om de wet te gehoorzamen en we rekenen dan ook op je begrip.

Wel gaan we als Babylon zijnde proberen om een aantal online activiteiten voor jullie te organiseren. Als we hier meer informatie over hebben dan laten we dat meteen weten. Als je een aantal leuke ideeën voor online activiteiten hebt, laat het ons weten! Hoe creatiever, hoe beter! Later deze week geven we je een aantal tips over wat je thuis doen tijdens ‘quarantaine’, dus houd onze website in de gaten. Hopelijk hebben we je voldoende geïnformeerd; zo niet, dan kun je altijd contact met ons opnemen via elk medium dat je wilt.

Let een beetje op elkaar en wees veilig,

Max, Quirijn, Niek, Tessa, Thijs en Dylan

Het eenendertigste bestuur van Babylon